Camping Vreehorst
Camping Vreehorst

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Camping Vreehorst hanteert de RECRON voorwaarden.

Camping Vreehorst is aangesloten bij RECRON. Dit is de brancheorganisatie voor recreatiebedrijven. De RECRON en de ANWB maken samen leveringsvoorwaarden. Deze leveringsvoorwaarden zijn op al onze boekingen van toepassing. In deze leveringsvoorwaarden staan niet alleen uw rechten goed gezekerd, maar daar staat bijvoorbeeld ook beschreven wat uw rechten en plichten zijn in geval van annulering.

RECRON Voorwaarden Toeristisch Verblijf

RECRON Voorwaarden Vakantieverblijven

RECRON Voorwaarden Jaarplaatsen

Stijlregels Jaarplaatsen

Wij adviseren iedereen die op reis gaat zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Privacy

Wij gebruiken uw gegevens enkel voor interne doeleinden en deze worden niet aan derden doorgespeeld.

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die Camping Vreehorst aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Camping Vreehorst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Camping Vreehorst behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

Intellectueel eigendom

Deze website met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten zijn eigendom van Camping Vreehorst. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Camping Vreehorst. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.